„Не мога да ти кажа как да стигнеш,
мога само да ти покажа пътя"

Китайска мъдрост

Професия маркетолог

Публикувано от на в Мениджмънт
  • Размер на шрифта: По-голям По-малък
  • Посещения: 12931
  • Абонирайте се
  • Печат

Интересна професия, изискваща творчески подход и аналитична обработка на данни. Маркетолозите изучават пазарите и потребителите и се опитват да разберат, какви стоки ще бъдат търсени в бъдеще.

На база на тези изследвания се разработват нови продукти, които маркетолозите въвеждат на пазара.

В съвременния бизнес маркетолога е един от най-важните специалисти. От неговата работа зависят продажбите на предприятието, а ефективната работа на маркетолога е въпрос на живот и смърт за всяка компания. Затова пък тази професия е високо платена и безкрайно отговорна.

Професия маркетолог, същност:

Маркетолога отговаря за няколко направления: проучване на пазара и потребителското търсене, търсене на незаети пазарни ниши, разработване на нови продукти (стоки или услуги), въвеждане на стоки на пазарите, управление на жизнения цикъл на различните стоки (от въвеждането им на пазара до замяната им с нови продукти).

Маркетолозите на свободна практика, като правило, предлагат консултантски услуги или изпълняват отделни проекти за клиентите си. Още една възможност за заработване на средства е написването на книга за маркетинга, необходима за деловите среди. На тази база, може да се изгради приличен бизнес.

Кои са основните им клиенти:

·         Различни фирми и предприятия;

·         Рекламни агенции;

·         Бизнесмени и предприемачи;

·         Консултанти по стартиране на бизнес и предприемачество.

Основни навици и знания, които се изискват в работата на маркетолога:

·         Задължително профилирано висше образование в добър Университет;

·         Задълбочени знания в областта на маркетинга, а също така и знания за основата на рекламата, PR, Sales Promotion, Direct Marketing;

·         Знания за спецификата на тези пазари, на които работят клиентите на маркетолога;

·         Знания за световните тенденции и изучаване на световния опит в областта на маркетинга;

·         Познаване на професионалното програмно обезпечение;

·         Умения да обработват информация със статистически методи;

·         Умения за дълбок анализ на информацията и правене на изводи;

·       Умения за разработване на интересни и грамотни презентации за клиентите.

Желателни знания и навици за работата на маркетолога:

·         Английски език за четене на професионална литература и сайтове;

·         Успешен опит за разработване на нови продукти и въвеждането им на пазара;

·         Богат жизнен опит, включително общуване с най-различни хора от различни държави. Това ще им помогне за разбирането на хората, което означава да създадат интересни продукти за тях.

Размер на дохода на маркетолога:

 

Силно зависим е от квалификацията и опита на специалиста, също така нивото на изработените проекти, с които се заема. Със сигурност може да се каже едно: професията на маркетолога позволява да заработват много добре. Доходите на добрите специалисти могат да достигнат няколко хиляди долара месечно.

0
  • Напишете първият коментар :)

Коментирайте

Гост Събота, 07 Декември 2019