„Не мога да ти кажа как да стигнеш,
мога само да ти покажа пътя"

Китайска мъдрост

Седем пъти мери – един път режи

Публикувано от на в Мениджмънт
  • Размер на шрифта: По-голям По-малък
  • Посещения: 3627
  • Абонирайте се
  • Печат

Каните се да уволните свой подчинен? "Вече съм решил – ще кажете. - Този сътрудник не отговаря на очакванията ми ". А уверени ли сте в това, че работникът или служителят е виновен, а не самите вие?
 

 

Всеки път, когато във вас възникне съблазън да уволните свой сътрудник, използвайте тази ситуация, като възможност да анализирате своите постъпки. Така или иначе, Вие сте дундуркали човека, който не може да се справи със своите служебни задължения. Вие трябва да разберете, как това се е случило и как за в бъдеще да предотвратявате подобни ситуации.

Нека разгледаме 10 важни въпроса, на които Вие сте длъжни да отговорите, преди да се сбогувате с „ненужния” сътрудник.

1.Наясно ли е този сътрудник, какви резултати се очакват от него?

На този въпрос вие ще трябва да отговорите на първо място. Както утвърждава Гари Брад, бизнес треньор, коуч и автор на знаменитата книга „Пръстен в пясъка. Или как да се възродим от руините на своя живот и бизнес.”, ръководителите често предполагат, че ясно и точно са разяснили на подчинените си своите изисквания. Но понякога, всичко се обръща с главата надолу. Според мнението на Гари Брад, не е достатъчно просто да кажеш на сътрудника, какво трябва да направи. Длъжни сте да се убедите, че той е разбрал точно вашите изисквания. Затова го помолете да формулира със свои думи, какви са неговите задачи в близко време и как ще се оценяват неговите резултати. Някои от сътрудниците просто се стесняват да задават въпроси, за да не изглеждат глуповато в очите на началниците си. Затова е изключително важно да разясните всички точки, преди те да пристъпят към работа над даден проект.

2. ПРИТЕЖАВА ЛИ ТОЗИ СЪТРУДНИК НЕОБХОДИМИТЕ НАВИЦИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТАТА?

Съществуват и такива ситуации, когато сътрудника е наясно, какво се изисква от него, но той не притежава навиците или инструментите за изпълнението на задачата. В дадения случай, вие сте длъжни да предоставите на служителя необходимите средства и да го обучите на съответните навици (социални и технически), за да може той без проблем да се справи с поставената задача. Ако нямате достатъчно време и пари за обучение на сътрудника, то вие ще трябва правилно да разпределите задачите по подчинени. Не забравяйте за това, че навиците и способностите на сътрудника трябва да съответстват на степента на сложността на проекта. Добрият

ръководител никога няма да възложи на свой подчинен задача, знаейки предварително, че той няма да се справи с нея.

3. Възможна ли е недостатъчна мотивация, и мога ли аз да изправя ситуацията?

Ако сътрудника съвсем е изгубил интерес към работата, то никакви курсове и тренинги няма да успеят да повишат неговата мотивация. Затова вие ще трябва да изясните, защо този сътрудник е станал толкова пасивен. Възможно е вие да не оценявате неговата работа според заслугите му и затова той си мисли: „Защо да се старая? Все едно от това няма никаква полза...”. Или обратното – възлагате му задачи, които са прекалено прости и не му позмолявате да разкрие потенциала си. Във всеки случай, вие сте длъжни да поговорите със сътрудника на четири очи, за да откриете корена на проблема и да го отстраните.

4. Съществуват ли в моята компания определени „бели петна” в системата за подбор на сътрудници?

Понякога, ние обвиняваме за всички беди подчинените си, вместо да анализираме работата на отдела за подбор на кадри. Дейвид Голдсмит, експерт в областта на лидерството и мениджмънта, препоръчва да се преразгледа процеса по подбор и наемане на сътрудници във компанията. Подбирайки кандидатите за определени длъжности, вие сте длъжни да обърнете внимание на техните фактически знания и умения, а не на отминали достижения. Дори кандидатстващия за работата, да има блестящо резюме, това не означава, че същия ще се впише успешно във вашата компания. Заради това продължавайте да усъвършенствате методите си за подбор на персонала, за да може във вашата компания да работят най-добрите от най-добрите.

5. Съвършена ли е системата за адаптация на моята компания?

Когато новия сътрудник попадне във вашата компания, той изпитва огромен интерес. Той самият се усеща, като турист, който се е озовал в чужда страна, без да знае нито дума от местния език. Дори не веднъж да е заемал подобна длъжност на други места, той все едно трябва да привикне към спецификата на поведение в компанията ви.

Разказвате ли на новия сътрудник за особеностите на вашата корпоративна култура или смятате, че те са длъжни сами да разберат това? Прикрепихте ли към новака, наставник, към когото той да се обръща, когато му потрябва помощ? Честно отговорете на тези въпроси – това е във ваш интерес. Ако сте разбрали, че сте хвърлили новия сътрудник на произвола на съдбата, постарайте се да поправите създалата се ситуация. Вие ще спестите много време и пари, като предоставите на „новаците” поддръжката, от която те така се нуждаят,

още от първия ден. В противен случай, те ще гадаят на кафе, опитвайки се да си обяснят как стоят нещата във вашата компания. Резултата за вас ще бъде – ниска продуктивност и неудовлетвореност от работата.

6. Не бяха ли моите очаквания прекалено високи?

До наемането на сътрудника, който сега се каните да уволните, в главата си сте имали определени очаквания. Помислете си, били ли са те реалистични? Дали не наехте човека, за да стане той ваше огледално копие? Възможно ли е, да сте вдигнали прекалено високо летв

ата, и поради това сега чувствате разочарование.

Ерик Честър, специалист по въвличане на персонала и автор на книгата „Възраждане на трудовата етика”, препоръчва да преразгледате своите изходни очаквания. Ако вие подбирате сътрудник за ролята на ваш заместител, не трябва да се надявате, че той ще стане ваш клонинг. Не забравяйте за това, че той е съвършено друг човек със свойте си способности, навици, знания и възгледи за света. Затова не очаквайте и не изисквайте от него невъзможното.

7. Аз давам ли адекватна оценка за конкретните действия на този служител?

Сътрудниците няма да могат да се развиват, ако вие не им казвате, кое те правят правилно и кое не. Представете си, че изучавате чуждестранен език, а преподавателя не ви поправя грешките в произношението. Ще можете ли след това да общувате с чужденците? Разбира се, не.

Същото се отнася и за сътрудниците ви. От ваша страна трябва да има ответна реакция, основана на конкретно поведение на вашите подчинени. Ако навреме не корегирате техните грешки, те ще ги повтарят отново и отново. Така че, бъдете честни с тях, ако искате те да подобряват резултатите в своята работа.

8. Правилно ли поощрявах този сътрудник?

Някои ръководители твърдят, че им трябва сплотен отбор, но в същото време поощряват за добра работа само отделни сътрудници. Други пък искат да понижат нивото на конкуренция вътре в колектива, и по този начин, не се отказват от поощрителни мерки под формата на безплатни пътешествия и премии. Случва се така, че сътрудника ви служи вярно и честно вече много години, раздава се на 100%, а вие дори не сте се и замисляли за повишение на заплатата му. Това води до снижаване на неговата мотивация, доколкото неговите старания не се оценяват според заслугите му.

Ако сътрудниците ви не се държат така, както очаквате, то преразгледайте системата си за поощрения. Подчинените ви трябва да имат стимул, подтикващ ги към усъвършенстване.

9. Контролирах ли аз етапите на текущия проект?

По време на работа върху даден проект, в подчинените може да възникнат определени въпроси, които да искат да обсъдят с вас. Затова, вие постоянно трябва да бъдете във връзка със своите сътрудници. Това не означава, че трябва да контролирате всяка тяхна стъпка. Просто осигурете достъп в течение на деня, за да могат подчинените, да ви позвънят, когато им потрябва помощ. Без вашето ръководство и подкрепа, старанието на сътрудниците, ще бъде обречено на провал.

10. Подхожда ли този сътрудник за друга длъжност?

Представете си какво би станало, ако Кристиано Роналдо го поставят на поста вратар, а Миг Джагър го помолят да изпее оперетна ария? Възможно е, да се справят с новото си амплоа – все пак, те не трябва да сменят сферата на собствената си дейност. Но ще постигнат ли същия успех в чужда роля? Трудно може да се повярва.

Всеки ваш сътрудник е уникална личност, със своите умения и таланти. Често се оказва, че той просто не е на своето място. Възможно е, да не сте проучили достатъчно неговите личностни характеристики, наемайки го на определена длъжност. Може пък той сам да е преоценил своите възможности, като се стреми да заеме именно друго вакантно място. Сега вече няма смисъл да се търсят виновните. Главното в момента е да разберем – получава ли този сътрудник удоволствие от своята работа или я изпълнява насила.

Ако вие вече сте си изяснили, че той идва в офиса, като на каторга, не бързайте да го уволните. По-добре помислете, подходящ ли е за друга длъжност във вашата компания. Може да се окаже, че една неумела помощничка на стоматолог, ще бъде отличен администратор, доколкото тя притежава добри комуникативни навици. Или това скромно момче, което никак не може да сключи сделка с клиентите, ще напише прекрасен рекламен текст. Преди да уволните някой сътрудник, попитайте себе си, заема ли той длъжност, в която може да разкрие целия си скрит потенциал.

Седем пъти мери – един път режи

Уволнението на сътрудник е изключително важно решение, което е необходимо щателно да се обмисли. Това решение не се взема под влияние на емоция – в противен случай ще се лишите от ценен кадър. Винаги си спомняйте за това че, да уволниш човек е лесно, а да намериш негов достоен заместник не е проста работа. Затова не бързайте да изгаряте мостове. Помислете, виновен ли е за неуспехите на вашата компания точно този човек или в тези ситуации вие също носите отговорност.

Преди да съдите другите, анализирайте собственото си поведение. Достатъчно добри ли сте като ръководител? Справедливо ли се отнасяте към своите подчинени? Ако се затруднявате в отговора на тези въпроси, то по-скоро, проблема е във вас, а не в грешките на набедения сътрудник.

0
  • Напишете първият коментар :)

Коментирайте

Гост Понеделник, 22 Април 2019