„Не мога да ти кажа как да стигнеш,
мога само да ти покажа пътя"

Китайска мъдрост